Een beter leerklimaat voor leerlingen en een beter werkklimaat voor docenten

Voor docenten
• Ordeproblemen de baas
• Omgaan met ‘lastig’ klassen en leerlingen
• Verhogen van motivatie bij leerlingen
• Begeleiding bij verstoorde relaties tussen klas en docent of leerlingen onderling
• Coaching en begeleiding bij ordeproblematiek in klas of school

Voor mentoren en coaches
• Activerend coachen, activerend bevragen
• Meer rendement uit mentorgesprekken
• Klassendynamiek begeleiden – de klas als team
• Effectief begeleiden van leerlingen met extra aandacht

Voor klassen
• Samen werken aan een betere klas (gedrag naar docenten en onderling)
• Leerling als adviseur voor het onderwijs (opbouwend bijdragen aan beter onderwijs)
• Leerlingenraad en samenwerking met de school

Voor schoolleiders
Eigenwijs Leiderschap