• Ordeproblemen de baas
• Omgaan met ‘lastig’ klassen en leerlingen
• Verhogen van motivatie bij leerlingen
• Begeleiding bij verstoorde relaties tussen klas en docent of leerlingen onderling
• Coaching en begeleiding bij ordeproblematiek in klas of school