• Samen werken aan een betere klas (gedrag naar docenten en onderling)
• Leerling als adviseur voor het onderwijs (opbouwend bijdragen aan beter onderwijs)
• Leerlingenraad en samenwerking met de school