Onderwijs

Vanuit mijn ervaring in het coachen van scholen en onderwijsteams en het begeleiden van jongeren, thuiszitters en uitvallers heb ik gemerkt dat veel problemen op te lossen zijn door de relatie te verbeteren. De relatie tussen kinderen onderling, tussen leraren en leerlingen, ouders en kinderen en ouders en school.

De basis van mijn werk is te zorgen dat iedereen in een systeem zich gehoord en gezien voelt. Pas wanneer mensen zich veilig voelen kunnen ze ontspannen en worden ze nieuwsgierig en leergierig. Het vergroten van de autonomie is het belangrijkste uitgangspunt in mijn werk.

Mijn expertise ligt op het gebied van het:

  • Motivatie vergroten
  • Regie over eigen ontwikkeling en leerproces
  • Mentoraat en leerlingbegeleiding
  • Progressiegericht coachen (regie over eigen leerproces)
  • Ouders betrekken bij onderwijs

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top