Hoe kunnen docenten, mentoren, en leerlingen komen tot een betere samenwerking? Wat kunnen we doen om te komen tot minder verstoringen in de les en een betere band tussen docenten en leerlingen en tussen leerlingen onderling?

Het doel is een beter leerklimaat voor leerlingen en een beter werkklimaat voor docenten.

Een greep uit de begeleiding die ik bied aan scholen:

Voor docenten

 • Ordeproblemen de baas
 • Omgaan met 'lastig' klassen en leerlingen
 • Verhogen van motivatie bij leerlingen
 • Begeleiding bij verstoorde relaties tussen klas en docent of leerlingen onderling
 • Coaching en begeleiding bij ordeproblematiek in klas of school

 Voor mentoren en coaches

 • Activerend coachen, activerend bevragen
 • Meer rendement uit mentorgesprekken
 • Klassendynamiek begeleiden - de klas als team
 • Effectief begeleiden van leerlingen met extra aandacht

 Voor klassen en groepen leerlingen

 • Samen werken aan een betere klas (gedrag naar docenten en onderling)
 • Leerling als adviseur voor het onderwijs (opbouwend bijdragen aan beter onderwijs)
 • Leerlingenraad en samenwerking met de school

Voor Zorgcoördinatoren en Intern Begeleiders

 • Leerlingen met extra aandacht beter in beeld (overzichtelijke methode en instrumenten)
 • Meer effect uit de pedagogische driehoek. Zie ook www.cirkelderwijzen.nl
Voor schoolleiders