Ont-moeten - van moeten naar willen

'Wanneer het moeten te groot is, kan het willen niet meer gehoord worden' 

Willen geeft energie, moeten geeft stress.

De kracht van AndersDurvenDenken is dat elk probleem oplosbaar is. Liefst met zo min mogelijk energie en inspanning. Je lost een probleem op en houdt daarbij ook nog meer tijd en energie over. Het lijkt tegenstijdig en daarom werkt het juist.

Ik werk progressiegericht met focus op de interactie tussen het kind/de jongere, ouder(s) en school. De zogenaamde pedagogische of dynamische driehoek.

Huidige activiteiten

  • VrijeVogelAcademie - Hét alternatief voor thuiszitters ('leer- en ontwikkelplek' voor thuiszitters en uitvallers).
  • Begeleiden van scholen in omgaan met 'lastige' leerlingen en klassen.
  • Trainen van professionals in methodiek voor effectievere samenwerking tussen school, ouders en leerling (Cirkel der Wijzen).
  • Expertcoach voor Stichting LeerKRACHT, coachen van scholen naar onderwijsverbetering, trainen en coachen van docenten, schoolcoaches en schoolleiders.